Witamy!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Nasza misja

Służyć naszym klientom wiedzą i doświadczeniem, zapewniając najlepszą ochronę ubezpieczeniową.

OC Przewoźnika

oc przewoźnika

Ofertę ubezpieczenia OC przewoźnika można uzyskać kontaktując się z naszym biurem lub mailowo pod adresem biuro@vispar.pl. Oferujemy również atrakcyjne ubezpieczenie OC ciągnika siodłowego.

Oferujemy ubezpieczenia OC przewoźnika (odpowiedzialności cywilnej przewoźnika - OCP) dla firm wykonujących usługi transportowe w ruchu krajowym i miedzynarodowym. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia OCP z oferty PZU, Ergo Hestia i Uniqa. Sumy gwarancyjne w PLN, USD lub EUR w zależności od potrzeb klienta. Małym przedsiębiorcom i firmom rozpoczynającym działalność przewozową oferujemy ubezpieczenia OCP w stawkach minimalnych. Płatności można rozłożyć na korzystne raty lub uzyskać zniżkę płacąc jednorazowo.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika zapewnia ochronę ubezpieczeniową przedsiębiorcy wykonującemu usługę transportową w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Warto w tym miejscu podkreślić, że polisa OCP międzynarodowa nie obejmuje transportu na terenie Polski, za wyjątkiem sytuacji, kiedy miejsce załadunku lub rozładunku jest na terenie RP. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje odcinek od granicy kraju do miejsca załadunku/rozładunku. Posiadanie polisy OCP zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody polegającej na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku, za który przewoźnik jest odpowiedzialny na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe lub w Konwencji CMR.

Różne towarzystwa ubezpieczeniowe stosują odmienne zasady wyliczania składki za ubezpieczenie OCP. Różnice mogą być znaczne i sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Dla przykładu: przedsiębiorca z rocznym obrotem w wysokości 50.000PLN dla sumy gwarancyjnej równej 100.000USD zapłaci w jednym towarzystwie 800zł za polisę krajową i 800zł za polisę międzynarodową. W innym towarzystwie za te same polisy zapłaci odpowiednio 2500zł i 3000zł. Cena ubezpieczenia OCP może się jednak zmienić przy zmianie sumy gwarancyjnej. W innym przykładzie przedsiębiorca o rocznym obrocie 500.000PLN dla sumy gwarancyjnej 100.000USD zapłaci w pierwszym z opisywanych wyżej towarzystw 6.500zł i 5.500zł, a w drugim 2.600zł i 3.300zł. Ponieważ nie ma możliwości przedstawienia obliczeń dla wszystkich możliwych kombinacji - zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu wyliczenia składki dla konkretnych danych. Wypełniając formularz kontaktowy prosimy o podanie: rocznych obrotów netto z usług przewozowych, sumy gwarancyjnej i rodzaju przewożonych towarów (oraz informacji czy kalkulacja ma być na przewozy krajowe czy międzynarodowe).

Cena OC przewoźnika zależy także od dodatkowych ryzyk, którymi ma być objęte ubezpieczenie. Na przykład przewóz ADR, leków, żywych zwierząt wymaga zapłaty dodatkowej składki. Również w niektórych przypadkach przewóz towarów wysokiego ryzyka (elektronika, alkohol, tytoń itp.) może wiązać się z koniecznością opłaty dodatkowej składki. Zwiększenie ryzyka powoduje również wjazd do krajów byłej WNP, kilku krajów bałkańskich - za rozszerzenie ochrony na te kraje jest pobierana dodatkowa składka. Cenę OC przewoźnika dla konkretnego przypadku wyliczą nasi agenci po przesłaniu danych opisanych we wcześniejszym akapicie. W przypadku dużych firm ubezpieczyciele mogą stosować zniżki określane indywidualnie dla każdego przypadku.

Wybierając ubezpieczenie OC przewoźnika warto również zwrócić uwagę czy oferta przedstawiona przez agenta ma wprowadzony tzw. udział własny (franszyzę redukcyjną). Ubezpieczenia z udziałem własnym mogą być często tańsze, ale w przypadku szkody, przedsiębiorca pokrywa część strat. Przy udziale własnym wynoszącym 10% i sumie gwarancyjnej 100.000USD może to oznaczać konieczność zapłaty ok. 30.000zł.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia OCP w wersji PZU i Ergo Hestia można uzyskać klikając w link lub kontaktując się z naszym biurem. Porównanie ubezpieczenia w wersji krajowej i międzynarodowej w artykule OCP przewoźnika.

Zapraszamy firmy z całej Polski!